Schilder

Hoe kunt u de beste beroepsschilders vinden in uw regio?

Geschreven door admin

Het kan best een moeilijke taak lijken om een beroepsschilder te vinden op wie men kan vertrouwen om tot een mooi resultaat te komen. Hierbij vindt u enkele methodes om de beste beroepsschilders in uw streek te ontdekken.

Winkels gespecialiseerd in professionele verven

De lokale verfwinkel die professionele verven verkoopt, of de groothandel in uw omgeving, heeft onder zijn cliënteel een aantal beroepsschilders die er regelmatig hun nodige producten komen aankopen. U zult er zeker en vast wel wat publiciteit vinden die deze schilders bij hun bezoek aan de winkel hebben achtergelaten. En bovendien kunt u, als u toch bij een professionele groothandelaar bent, er meteen ook de kleuren kiezen die u wenst voor uw woning.

Familie en vrienden

De eenvoudigste manier om schilders te vinden, en die zelfs de veiligste weg is om een positief resultaat te bekomen is de aanbevelingen van uw kennissen opvolgen. De mensen die u kennen zullen het best aanvoelen of u al dan niet tevreden zult zijn van een bepaalde schilder, aarzel dus niet om het hen te vragen. Stel dus de vraag en zoek wie er in uw omgeving recent nog een schilder heeft aangenomen en er tevreden over is. Geef dan deze onderneming de voorrang.

Opzoekingen op het internet

We hebben nu allemaal wel de gewoonte opgevat om onze toevlucht te nemen tot het internet om een bepaalde dienstverlening te vinden. Het is echter niet altijd zo evident om al surfend op het internet de goede keuze te kunnen maken. Google & Facebook zijn gekend om de beoordelingen van ondernemingen door hun klanten, en andere zoekmachines stellen eveneens deze vorm van dienstverlening ter beschikking. Sommige websites bieden zelfs specifieke evaluatie van professionele diensten aan en het kan soms wel interessant zijn om hiermee rekening te houden. Door in uw regio termen te zoeken als “Professionele schilders”, moet u zelf in staat zijn om een lijst van lokale ondernemingen samen te stellen waarmee u contact kunt opnemen.

Het vragen van een offerte

De minst efficiënte wijze om binnenhuisschilders te vinden, maar tevens ook die welke men het minst aanbeveelt is overgaan tot het vragen van een offerte. Sommige doen het via websites voor kleine advertenties, terwijl anderen hun toevlucht nemen tot websites waar men professionele diensten aanbiedt. En alhoewel het perfect mogelijk is om via deze websites bekwame beroepsmensen te vinden, moet u toch voor ogen houden dat het ook belangrijk is om zelf eerst die man en zijn bedrijf onder de loep te nemen.

Beroepsschilders: wat hebben zij meer te bieden?

De verf die verkocht wordt in het professioneel verdeelnet heeft technische eigenschappen die niet altijd door de toevallige klusjesman gekend zijn. Deze laatste onthoudt vaak niet meer dan de getoonde prijs, die dikwijls minder aantrekkelijk is dan die van de producten in de grote doe-het-zelf zaken.

De professionelen zijn er het er echter over eens dat ze beter is op het gebied van rendement, levensduur en weerstand tegen de UV-straling. De kwaliteit van het resultaat en de gewonnen tijd bij het uitvoeren van het werk, compenseren in ruime mate hun prijs. Bieden de professionele verven dan meer duurzaamheid, zijn ze esthetischer en hebben ze een beter rendement? Zouden ze dan echt voordeliger zijn voor particulieren? Laten we het overzicht even belichten.

De industriële leiders in de sector stellen innovatieve producten en uitgebreide gamma’s van verven voor die bedoeld zijn voor een specifiek gebruik of eenvoudigweg voor klassiek gebruik binnenshuis en buitenshuis, maar dan wel met speciale eigenschappen zoals de afwasbaarheid, de weerstand tegen wrijvingen of de weerstand tegen UV-straling.

Ze steunen daarbij vaak op onderzoekcentra die hen het antwoord aanreiken op verschillende vragen en die hen innoverende producten op punt laten stellen.

Als de professionele verf steeds meer geperfectioneerd wordt, dan wordt ook haar gebruik steeds ingewikkelder. De professionele schilder wordt inderdaad bloot gesteld aan chemische risico’s waarvoor de doe-het-zelver niet noodzakelijk open staat. Ze wordt verkocht binnen een gespecialiseerd netwerk en richt zich dan ook bij voorbaat tot de beroepsmensen die voor dergelijke risico’s opgeleid zijn. Bovendien eist een goed resultaat vooral kennis van de producten en beheersing van de technieken eigen aan de ondergrond, t.t.z. weten hoe die in elkaar steekt en hoe men hem voorbereidend moet behandelen.

De fabrikanten stellen gedetailleerde technische fiches ter beschikking, waardoor de beroepsmensen de gebruikte producten en hun eventuele risico’s kunnen kennen: het gebruikskader, de ondergrond waarvoor ze bedoeld zijn, de hoedanigheden, de eigenschappen, voordelen en beperkingen van het product, evenals de indicatieve waarden betreffende het rendement, de droogtijd, de performantie, enz.… Veiligheidsfiches (FDS) duiden ook aan welke chemische stoffen er aanwezig zijn en wat de eventuele gevaren hiervan zijn. Deze laatsten zijn het gevolg van de Europese Verordening Reach ( die sedert juni 2007 van kracht is), betreffende de ondernemingen die producten of artikelen die chemische stoffen bevatten, produceren, invoeren, gebruiken en verdelen.

Deze reglementering vordert de registratie en de evaluatie van geproduceerde of ingevoerde chemische stoffen van meer dan één ton, het respecteren van de gebruiksbeperking van bepaalde stoffen en het kennen van de chemische samenstelling van de producten. Ze eist dat men de aanwezigheid van bestanddelen die zorgwekkend zijn voor de gezondheid en het milieu bekend maakt en eist ook dat men toelating moet bekomen voor het gebruiken van gevaarlijke stoffen.